SEO IR WEB KŪRIMO mokymai turizmo verslo atstovams

Šiuo metu, kai yra paskelbtas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę "Turizmo inovacijos", galbūt jūs dalyvaujate/ketinate dalyvauti projekte ir jums reikalingas mokymų pasiūlymas?

Ar žinote, kad SEO akademijos gimimo istorija prasidėjo būtent nuo turizmo sektoriaus?

Vieną 2014 m. balandžio 18 rytą Zarasuose buvo pravesta unikali SEO MAMOS SEO mokymų metodika to krašto turizmo verslo atstovams. 

"Esu labai nustebinta, kad su savo ne programuotojos mąstymu, galiu pasiekti realių rezultatų. Praktiniai Evelinos mokymai su realiais pasiteisinusiais pavyzdžiais įkvėpė aktyviai imtis optimizavimo ir interneto rinkodaros veiksmų dirbant su savo web svetainėm". - Ingrida Tatarūnė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja, Zarasų rajono savivaldybės administracija, 2014 04 18

SEO AKADEMIJA SEO* MOKYMŲ TURIZMO VERSLO ATSTOVAMS MOKYMŲ PROGRAMA (detaliai atsiunčiama pasiūlyme)

(*SEO - angl.k. Search Engine Opitimization, liet.k. paieškos sistemų optimizavimas)

Mokymų programos autorė: Evelina Biliūnaitė, SEO AKADEMIJA įkūrėja, UAB Berklis direktorė

1. MOKYMŲ PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

1.1. Mokymų programos tikslas ir įgyvendinami uždaviniai.

Programos tikslas: Apmokyti turizmo sektoriaus darbuotojus parengiant profesionaliai rinkoje veikiančius SEO, interneto rinkodaros specialistus, gebančius teikti aukšto lygio kokybiškas SEO, interneto rinkodaros paslaugas skatinant inovacinę veiklą turizmo sektoriuje, kuriant ir tobulinant turizmo paslaugas, tobulinant turizmo paslaugų rinkodarą.

Programos uždaviniai:

• gebėti diegti naujas inovacijas;

• gebėti patobulinti turizmo paslaugų pateikimą;

• gebėti kurti ar patobulinti turizmo verslo modelį;

• suformuluoti aiškią SEO, interneto rinkodaros prekės ženklo strategiją;

• gebėti kurti rinkodaros ir prekių ženklų vertę (veikla, apimanti rinkos tyrimus ir bandymus rinkoje, kainodaros metodus, produktų pateikimą ir pardavimo skatinimą, produktų reklamą, jų žinomumo didinimą prekybos mugėse ar parodose, rinkodaros strategijų kūrimą, prekių ženklų, nesusijusių su konkrečiu produktu, reklamą, viešųjų ryšių veiklą, prisidedančią prie reputacijos ir prekių ženklo vertės kūrimo);

• išmokyti turizmo verslo atstovus būtinųjų SEO, interneto rinkodaros žinių ir įgūdžių, skirtų inovacijoms kurti, naudotis inovacijomis arba jas diegti.

1.2. Reikalingas išsilavinimas: lietuvių kalbos mokėjimas (taip pat mokymų metodika tinka bet kuriai užsienio šaliai, kurios kalbą moka studentai).

1.3. Įgyjamos kompetencijos:

1.3.1. Baigęs šią švietimo programą, asmuo žinos:

Programos dalyviai susipažins su šaltiniais ir bus praktiškai išnagrinėję profesionalią SEO, INTERNETO RINKODAROS SPECIALISTO (-ĖS) veiklą, lemiančią turizmo verslo interneto svetainių sėkmę paieškos sistemų TOP'uose; nuolatinį inovacijų diegimą turizmo veikloje; veiksmingo komunikavimo turizmo srityje prielaidas; SEO, interneto rinkodaros įrankių specifiką ir etapus bei kokybiško veiklos rezultato užtikrinimo kelius.

1.3.2. Baigęs šią mokymų programą, asmuo gebės:

rasti savo - kaip SEO specialisto (-ės) - konkurencinį išskirtinumą ir juo naudojantis pristatyti save rinkai, potencialiam darbdaviui, būsimam verslo partneriui, klientui; kelti sau ambicingus tikslus, išmokti valdyti savo ir kitų laiką, efektyviai veikti vietinėje ir tarptautinėje SEO paslaugų teikimo verslo komandoje; suformuluoti aiškią interneto komunikacijos strategiją ir taktiką; dalykiškai ir etiškai komunikuoti ir profesionaliai teikti SEO paslaugas; profesionaliai įvertinti interneto svetainės būklę (SEO auditas), padėtį paieškos sistemoje, kuris yra svarbus verslo apvyratos auginimui; gebės tikslingai naudotis SEO specialistui reikalingais technologiniais įrankiais.

Gaukite individualų komercinį pasiūlymą turizmo verslo atstovams: